Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kuźnia Raciborska

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudy

Ogłoszenie o zamówieniu

 • Wzór Formularza ofertowego                                                                                               Załącznik nr 1
 • Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania                                          Załącznik nr 2
 • Oświadczenia spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                                         Załącznik nr 3
 • Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (…)                                            Załącznik nr 4
 • Wykaz osób                                                                                                                           Załącznik nr 5
 • Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy (…)          Załącznik nr 6
 • Projekt umowy - istotne postanowienia umowne                                                             Załącznik nr 7
 • Klauzula RODO                                                                                                                     Załącznik nr 8
 • Opis przedmiotu zamówienia                                                                                             Załącznik nr 9
 • Plan sytuacyjny                                                                                                                     Załącznik nr 9A
 • Mapa do celów projektowych                                                                                             Załącznik nr 9B
 • Koncepcja wraz z aktualizacją                                                                                            Załącznik nr 9C
 • Informacja o przynależności do grupy kapitałowej                                                          Załącznik nr 10
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22 stycznia 2021 r.

Informacja o wyniku postępowania 

Załączniki

Zalacznik 1_Formularz ofertowy.docx

Zalacznik 2_Wzór oswiadczenia.docx

Zalacznik 3_Wzór oswiadczenia.docx

Zalacznik 4_Wykaz uslug.docx

Zalacznik 5_Wykaz osob.docx

Zalacznik 6_Zobowiazanie.docx

Zalacznik 7_Wzór umowy.pdf

Zalacznik 8_Klauzula RODO.docx

Zalacznik 9 Opis przedmiotu zamowienia.pdf

Załącznik 9A_RUDY__MAPA_WYNIKOWA_24-11-2018__________A1_skala_1-5000.bmp

Załącznik 9B_1_mapa do celow projektowych.zip

Załącznik 9B_2_mapa do celow projektowych.zip

Załącznik 9C_1.zip

Załącznik 9C_2.zip

Zalacznik 10_Grupa kapitalowa.docx

SIWZ Wykonanie dokumentacji projektowej.pdf

20210122_Informacja o złozonych ofertach.pdf

20210208_Informacja o wyniku postepowania.pdf

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
22-01-2021 12:32 treść Agnieszka Sawoszczuk
29-12-2020 16:13 treść GPWIK administrator
29-12-2020 16:10 GPWIK administrator
29-12-2020 12:02 treść GPWIK administrator
29-12-2020 11:57 treść GPWIK administrator
29-12-2020 11:55 treść GPWIK administrator
29-12-2020 11:55 GPWIK administrator
29-12-2020 11:46 treść GPWIK administrator
29-12-2020 11:43 treść GPWIK administrator
29-12-2020 09:24 GPWIK administrator
29-12-2020 09:24 GPWIK administrator
29-12-2020 09:11 GPWIK administrator
29-12-2020 08:46 GPWIK administrator
29-12-2020 08:30 GPWIK administrator
29-12-2020 08:30 GPWIK administrator
29-12-2020 08:08 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:08 GPWIK administrator
29-12-2020 08:08 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:07 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:06 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:06 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:05 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:04 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:04 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:03 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:03 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:02 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:02 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:01 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:01 treść GPWIK administrator
29-12-2020 08:00 treść GPWIK administrator
29-12-2020 07:59 treść GPWIK administrator
29-12-2020 07:58 treść GPWIK administrator
29-12-2020 07:57 GPWIK administrator
29-12-2020 07:57 GPWIK administrator